La necessitat vital de saber mirar

És evident que tots tenim clar que el valencià és un element essencial en la construcció de la identitat valenciana. La nostra llengua ens singularitza, ajuda a construir una manera de pensar i de sentir i conéixer el món, i per tant ens defineix com a persones, individualment i col·lectivament.

Però juntament amb aquesta riquesa, el nostre entorn patrimonial, els espais on desenvolupem la nostra vida, les seues geografies, ens configuren també identitàriament d’una forma essencial. I ho fan, per mitjà d’una narrativa estètica que és visual. La nostra percepció de l’entorn i del paisatge que veiem cada dia, acaba per definir qui som i defineix també el lèxic i les paraules que utilitzem per narrar-lo. El visual i el que és narratiu, es connecten sempre de forma impossible d’eludir. La nostra cultura visual defineix i construeix la nostra llengua, que la utilitzem per descriure allò que veiem.

horta d'Amàssera
Seguir llegint…
Blog author title

Ricard Ramon


Escric com a necessitat vital, investigue com a passió artística, fotografie com a forma de definir mons, pinte com a forma d'escriure en colors, eduque com a forma de compartir aquests mons. Tot amb la idea de crear nous mons, ja que el món no existeix.

La versió en valencià és una secció independent de Creaturae Verbum, amb continguts i textos diferents, encara que de vegades el mateix contingut apareixerà en els dos idiomes.

ricardramon.artPots seguirme en:####

Escritor de filosofías de ficción posibles. Concibo la literatura, la fotografía y la investigación como una sola cosa en constante conexión. Investigo y doy clases de educación artística en la Universitat de València.

Últimos libros: